Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/15 Sayılı Genelge “Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri”