Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü

03.07.2017 tarihli 26144056 sayılı Genelge (2017/14) bilgilerinize sunulmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti Konulu Genelge