MAKİNAVE TEÇHİZAT LİSTESİ
(25/12/2017 مؤرخ 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NO EŞYANIN TANIMI 8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar 8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar 8402.19.90.00.19 Diğerleri 8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları 8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar 8402.90.00.90.12 Buhar domları 8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar 8403.10.90.00.00 Diğerleri 8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri 8404.10.00.90.15 Gaz tasarruf cihazları 8404.10.00.90.19 Diğerleri 8406.10.00.00.00 Deniz taşıtlarına ait türbinler 8411.12.80.90.00 Diğerleri 8411.22.20.90.00 Diğerleri 8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları 8413.60.31.90.19 Diğerleri 8413.81.00.00.00 Pompalar 8414.80.28.90.00 Diğerleri 8414.80.75.90.00 Diğerleri 8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar 8416.10.90.00.00 Diğerleri 8416.20.10.00.00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) 8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 8416.20.20.00.19 Diğerleri 8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 8416.20.80.00.19 Diğerleri 8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 8417.20.90.00.00 Diğerleri 8417.80.50.00.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 8418.69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri 8418.69.00.99.19 Diğerleri 8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 8419.19.00.00.12 Güneş enerjili su ısıtıcıları 8419.19.00.00.19 Diğerleri 8419.20.00.00.19 Diğer sterilizatörler 8419.50.20.00.00 Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri 8419.50.80.00.00 Diğerleri 8419.81.20.00.19 Diğerleri 8419.81.80.00.00 Diğerleri 8419.89.98.90.12 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar 8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) 8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar 8421.39.15.00.00 Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar 8421.99.90.00.19 Diğerleri 8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar 8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) 8423.30.90.10.00 Basküller 8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri 8426.12.00.10.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri 8426.19.00.00.11 Gantri vinçler 8426.19.00.00.12 Köprü vinçler 8426.19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler 8426.19.00.00.19 Diğerleri 8426.91.90.00.00 Diğerleri 8428.10.20.90.11 İnsan taşımaya mahsus olanlar 8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar 8428.10.20.90.19 Diğerleri 8428.10.80.90.00 Diğerleri 8428.39.90.90.00 Diğerleri 8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 8428.90.79.00.00 Diğerleri 8428.90.90.90.00 Diğerleri 8429.19.00.00.11 Buldozerler 8429.20.00.00.12 Toprağın tesviyesine mahsus makinalar 8429.30.00.00.00 Skreyperler 8429.51.10.90.19 Diğerleri 8429.51.99.90.19 Diğerleri 8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler 8429.59.00.10.11 Beko loder 8429.59.00.10.19 Diğerleri 8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar 8430.39.00.00.00 Diğerleri 8430.61.00.00.11 İtilen ve çekilen yol silindirleri 8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları 8434.20.00.00.19 Diğerleri 8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 8436.21.00.00.12 Civciv büyütme makina ve cihazları 8436.29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç) 8436.29.00.00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar 8436.29.00.00.19 Diğerleri 8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar 8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 8437.80.00.10.12 Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 8437.80.00.10.19 Diğerleri 8437.80.00.90.00 Diğerleri 8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar 8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar 8438.60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 8438.80.10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina 8438.80.91.00.00 İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar 8441.20.00.00.19 Diğerleri 8442.30.00.90.12 Yazı program matrisleri 8445.19.00.10.00 Saw -gin çırçır makinaları 8447.11.00.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları 8447.20.20.00.13 Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları 8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları 8447.90.00.00.12 Şerit ve kaytan yapan makinalar 8451.29.00.00.00 Diğerleri 8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) 8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları 8451.40.00.00.13 Boyama makinaları 8451.80.80.00.00 Diğerleri 8453.10.00.00.00 بريد, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 8455.10.00.00.00 Boru imaline mahsus hadde makinaları 8455.21.00.00.12 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları 8456.11.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.19.20.00 حجر, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.90.20.00 حجر, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.40.00.00.00 Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar 8456.90.00.10.00 حجر, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8457.20.00.00.00 Tek istasyonlu tezgahlar 8457.30.90.00.00 Diğerleri 8458.11.80.00.11 Alın torna tezgahları 8458.11.80.00.12 Bandaj torna tezgahları 8458.11.80.00.13 Eksantrik torna tezgahları 8458.11.80.00.16 Torna otomatları (takım devri hareketi ile) 8460.90.00.00.11 Rektifiye tezgahları 8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar 8461.50.19.00.00 Diğerleri 8461.50.90.00.00 Dilme tezgahları 8462.10.90.00.19 Diğerleri 8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 8462.29.91.00.00 Hidrolik 8462.29.98.00.00 Diğerleri 8462.31.00.00.11 Makasla kesme tezgahları 8462.39.10.00.11 Makasla kesme tezgahları 8462.39.10.00.19 Diğerleri 8462.39.91.00.11 Makasla kesme tezgahları 8462.39.91.00.12 Presler 8462.39.99.00.11 Makasla kesme tezgahları 8462.39.99.00.12 Presler 8462.41.90.00.11 Zımbalı kesme tezgahları 8462.49.10.00.12 Presler 8462.49.90.00.11 Zımbalı kesme makinaları 8462.49.90.00.19 Diğerleri 8462.91.80.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.91.80.90.00 Diğerleri 8464.10.00.00.00 Testere makinaları 8464.20.80.00.00 Diğerleri 8464.90.00.00.00 Diğerleri 8465.10.10.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar 8465.91.20.00.00 Dairevi testereler 8465.92.00.00.12 Freze makinaları 8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları 8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları 8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları 8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar 8465.99.00.00.19 Diğerleri 8468.20.00.00.11 Termoplastik maddeler için kaynak cihazları 8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar 8474.10.00.90.00 Diğerleri 8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları 8474.20.00.90.00 Diğerleri 8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar 8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar 8474.39.00.00.00 Diğerleri 8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar 8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) 8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar 8474.80.90.00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar 8474.80.90.00.19 Diğerleri 8477.20.00.00.00 Ekstrüzyon makinaları 8477.51.00.00.12 Sırt kaplamasına mahsus makinalar 8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları 8477.80.99.00.11 Üç boyutlu (3D) yazıcılar 8477.80.99.00.19 Diğerleri 8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları 8479.89.97.90.00 Diğerleri 8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 8480.79.00.00.00 Diğerleri 8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW. ı geçenler 8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW. ı geçenler 8501.52.20.90.00 Diğerleri 8501.52.30.90.00 Diğerleri 8502.11.80.90.00 Diğerleri 8502.12.00.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler 8502.13.20.90.00 Diğerleri 8502.13.40.90.00 Diğerleri 8502.20.40.30.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 8504.21.00.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler 8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler 8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar 8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler 8504.22.90.90.00 Diğerleri 8504.23.00.00.11 Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler 8504.23.00.00.19 Diğerleri 8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler 8504.31.80.90.19 Diğerleri 8504.32.00.80.00 Diğerleri 8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler 8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler 8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları 8504.40.90.90.19 Diğerleri 8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler 8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar 8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar 8515.80.90.90.00 Diğerleri