Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2016/18 Sayılı GenelgeAntrepodaki Eşyakonulu yazısı için اضغط هنا