بيان : Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

عدد من القرارات: 2017/10718

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 7/8/2017 مؤرخ 85322 كتابات رقم على, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, مجلس الوزراء 15/8/2017 وقد وافقت على.

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR

مادة 1- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilir.

مادة 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

مادة 3- (1) 13/3/2017 مؤرخ 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 4- (1) هذا القرار, yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

مادة 5- (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.