بيان : 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 25/5/2018 مؤرخ 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.