Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2017/8 Sayılı Genelgeİç Genelgeler