2018-2019 YILI DEĞİŞEN GTIP KORELASYON TABLOSU--1

2018-2019 YILI DEĞİŞEN GTIP KORELASYON TABLOSU--2