[ad_1]

2018/1 ITHALAT TEBLIGI DEGERLENDIRME TABLOSU

31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete – 4.Mükerrer

Eski tebliğe göre karşılaştırma yapıldığında;

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyalar:

Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine ekleneceği,

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçıların, Genel Müdürlüğe aşağıda belirtilen belgeleri ibraz edecekleri:

—a) İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

—b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu,

—c) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen diğer ilgili belgeler.

İzin belgesinin fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebileceği

Hüküm altına alınmıştır

İthalinde Genel Müdürlükten izin alınmayacak eşya listesinde aşağıdaki şekilde değişiklikler olmuştur:

2017 GTİP EK 1 TUTAR 2018 GTİP EK 1 TUTAR NOT
7312.10*
7312.90*
8443.13.31.00.00 5 $/KG Bu GTİP yeni listeden çıkarılmıştır
8443.13.35.00.00 5 $/KG Bu GTİP yeni listeden çıkarılmıştır
8443.13.39.00.00 5 $/KG Bu GTİP yeni listeden çıkarılmıştır
8480.50.00.00.00 15 $/KG Bu GTİP yeni listeden çıkarılmıştır
8433.51.00.00.00 10 $/KG 8433.51.00.00.21 10 $/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde değişiklik olmuştur
8433.51.00.00.29 30 $/KG
8433.52.00.00.11 30 $/KG 8433.52.00.00.12 10 8/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde
değişiklik olmuştur
8433.52.00.00.18 30 $/KG
8433.52.00.00.19 30 $/KG 8433.52.00.00.12 10 8/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde
değişiklik olmuştur
8433.52.00.00.18 30 $/KG
8433.53.10.00.11 30 $/KG 8433.53.10.00.13 10 $/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde
değişiklik olmuştur
8433.53.10.00.19 30 $KG
8433.53.10.00.12
(4)
30 $/KG 8433.53.30.00.13 10 8/KG Yanındaki 4 notu kaldırılmış/GTİP
korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır
8433.53.30.00.19 30 $/KG
8433.53.30.00.11 30 $/KG 8433.53.30.00.13 10 8/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde
değişiklik olmuştur
8433.53.30.00.19 30 $/KG
8433.53.30.00.12
(4)
30 $/KG 8433.53.30.00.13 10 8/KG Yanındaki 4 notu kaldırılmış/GTİP
korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır
8433.53.30.00.19 30 $/KG
8433.53.90.00.11 30 $/KG 8433.53.90.00.13 10 8/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde değişiklik olmuştur
8433.53.90.00.18 30 $/KG
8433.53.90.00.12 30 $/KG 8433.53.90.00.13 10 8/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/yeni istatistik açılmış CIF
Birim Kıymet (Brüt KG – Adet) lerde değişiklik olmuştur
8433.53.90.00.18 30 $/KG
8433.59.85.00.00
(4)
30 $/KG 8433.59.85.00.11 10 $/KG Yanındaki 4 notu kaldırılmış/GTİP
korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır/CIF Birim Kıymet (Brüt KG –
عدد) lerde değişiklik olmuştur
8433.59.85.00.19 30 8/KG
8433.59.85.00.21 10 8KG
8433.59.85.00.29 30 $/KG
8433.59.85.00.39 30 8/KG
8477.80.99.00.00 20 $/KG 8477.80.99.00.11 20 $/KG Korelasyon sebebiyle GTİP değişikliğine
uğramıştır
8477.80.99.00.19 20 $/KG

(4) Kendinden hareketli olanlar için CIF birim kıymet 10 $/kg olarak uygulanır.


İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya

-Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazlar (TAEK uygunluk yazısı)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

-Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

Uygunluk yazısı verecek yetkili Şeker Kurumu iken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

-Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşya (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı uygunluk belgesi)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

-Karayolu Taşıt Araçları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluş uygunluk yazısı)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

Karayolu taşıtlarının ithalinde gereken uygunluk yazısı, “Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde” aranmaktayken yeni düzenleme sadece “serbest dolaşıma giriş rejimi”nde aranacaktır.

-Sivil Hava Taşıtları (Sivil Havacılık genel Müdürlüğü uygunluk yazısı)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

-Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletler (Emniyet Müdürlüğü uygunluk yazısı)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

-İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddeler (İŞGÜM kontrol belgesi)

“Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, yazı ve belgelerin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

Banknot ve Kıymetli Evrak

"Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

Gübre İthalatı

“Uygunluk yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.” Hükmü kaldırılmıştır.

Tebliğ Gübre İthaline İlişkin Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Uygunluk Yazısı Alınacak Eşya Listesinin yer aldığı 5/A listesine “3002.90.50.90.00 Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri (mikrobiyal gübre)” eklenmiştir.

Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler

2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li’li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı için verilecek toplam izin miktarı 300 tondan 200 tona indirilmiştir.

3824.79.00.00.00 (آحرون) ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatı yasak eşyalar arasına eklenmiştir.

İthali yasak eşyalardan 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç, 7/4/2018 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçaları

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

Genelleştirilmiş tercihler sistemi

Temel ilkeler başlıklı 57. ve hariç sektörler başlıklı 59. Maddeler kapsamında açıklanan Genelleştirilmiş tercihler sisteminde yapılan düzenleme ile birlikte Özel teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ) bu kategoriden çıkartılmış, 4A listesinde Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) 4B listesinde de En Az Gelişmiş Ülkelere (E.A.G.Ü.) yer verilmiştir

Yapılan değişiklikle birlikte Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) kategorisinden أندونيسيا, الهند, Ukrayna,ve Vietnam, çıkarılmıştır.

EAGU listesinden çıkarılan NEPAL için 5509,21, 5509.22,5509.51 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler hariç sektör listesine alınmıştır.

Yine EAGU listesinden çıkarılan (S11-a) ETİYOPYA ile ilgili olarak 5209,42 tarife pozisyonunda yer alan ürünler hariç sektör kapsamına alınmıştır.

A:4
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ
A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)
Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Bolivya Nijerya
Cape Verde Nauru
Cook Adaları Niue
Fildişi Sahilleri Özbekistan
Filipinler باكستان S-8b, S-11a, S-11b
Gana Paraguay
Kenya سيريلانكا S-11b
Kırgızistan Svaziland
Kongo Tacikistan
Mikronezya Tonga
Moğolistan
B- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)
Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Afganistan Mali
Angola Burma/Myanmar
بنغلاديش S-11a, S-11b Moritanya
Burkina Faso Malavi
Burundi Mozambik
Benin Nijer
Butan Nepal S-11a* (5509.21,
5509.22,5509.51)
(İLAVE EDİLDİ)
Kongo Demokratik Cum. Ruanda
Orta Afrika Cumhuriyeti Solomon Adaları
Cibuti Sudan
Eritre Sierra Leone
Etiyopya S-11a* (5209.42)
(İLAVE EDİLDİ)
Senegal
Gambiya Somali
Gine Sao Tome ve Principe
Ekvatoryal Gine Çad
Gine-Bissau Togo
Güney Sudan Timor-Leste
Haiti Tuvalu
كمبوديا S-11b Tanzanya
Kiribati Uganda
Komor Vanuatu
Laos Samoa
Liberya Yemen
Lesotho Zambiya
Madagaskar
* Sadece parantez içinde belirtilen GTP’li ürünlere uygulanır.

أيضا, karar eki listelere 1 sayılı Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi ilave edilmiştir.
Dağıtılan tarife kontenjanlarına ait ithal lisansları kapsamı eşyanın 1/1/2018 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olduğunun tevsik edilmesi halinde ithal lisanslarının süresinin 15/2/2018 حتى الآن (15/2/2018 dâhil) uzatılacağı bu madde ile ilave edilmiştir altına alınmıştır.
Askıya Alma Sistemi
Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.

[ad_2]