[ad_1]

بيان : 2009/15481 صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek, söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi ve gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.

عدد من القرارات: 1361

بشأن تنفيذ "المرسوم المعدل لقرار تطبيق بعض مواد القانون الجمركي رقم 4458" المرفق., 4458 من قانون الجمارك رقم. 167 الثالث و 225 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 يوليو 2019

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1- 29/9/2009 مؤرخ 2009/15481 صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş; maddenin mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, وتبلغ التكلفة الإجمالية لكل شحنة 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fikra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

مادة 2- من نفس القرار 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (د) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (ه) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın,"

مادة 3- يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره..

مادة 4- ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

في الجريدة الرسمية التي نُشر فيها قرار مجلس الوزراء
تاريخي رقم
7/10/2009 27369
في الجريدة الرسمية التي نشرت اللائحة المعدلة لقرار مجلس الوزراء
تاريخي رقم
1- 13/7/2010 27640
2- 8/4/2011 27899
3- 20/8/2011 28031
4- 11/1/2012 28170
5- 8/3/2012 28227
6- 8/11/2013 28815
7- 18/8/2014 29092
8- 18/10/2014 29149
9- 25/7/2015 29425
10- 13/10/2015 29501
11- 9/1/2016 29588
12- 1/9/2016 29818
13- 31/12/2016 29935(2.مكرر)
14- 11/4/2018 30388
15- 15/5/2019 30775

[ad_2]