[ad_1]

بيان : 721420 demir veya alaşımsız çelikten çubukların ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları indirilmiştir.

عدد من القرارات : 2017/10439

20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 31/5/2017 مؤرخ 58761 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 5/6/2017 وقد وافقت على.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

مادة 1- 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve madde ismi belirtilen eşyalara ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GTİP MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
7214.20.00.00.11 Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.12 Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.13 Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.14 Enine kesiti 26 mm.den fazla olan yuvarlak çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.15 Dört köşeli çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.16 Altı köşeli çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10
7214.20.00.00.19 Diğer köşeli çubuklar 0 5,6 10 10 10 10 10

مادة 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]