[ad_1]

بيان : Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği hk.

T.C.

وزارة التجارة

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

عدد : 16934678-724.01.02

موضوع : Tercihsiz Menşe Uygulaması

26.11.2018 / 39198504

توزيع PLACE ل

فائدة: ا) 17.09.2018 مؤرخ 37267045 رسالتنا المؤرخة.

ب) 18.09.2019 مؤرخ 37305441 رسالتنا المؤرخة.

ج) 09.11.2018 مؤرخ 38729479 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Kanada’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Benzer şekilde, İspanya, İsveç ve Hollanda yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA

باكان.

Daire Başkanı

DISTRIBUTION:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]