[ad_1]

بيان : Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Sırbistan Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 19/7/2009 مؤرخ 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 - (1) هذه اللائحة;

ا) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

ب) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

ج) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

مادة 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 - (1) هذه اللائحة;

ا) 10/7/2018 مؤرخ 30474 المنشور في الجريدة الرسمية عدد العدد. 1 المرسوم الرئاسي رقم. 441 لؤلؤة و 448 المادة مع,

ب) 31/12/2009 مؤرخ 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

ج) 18/2/2008 مؤرخ 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

ç) 10/4/2003 مؤرخ 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 1’e,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

مادة 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ا) و (ص) bentlerinde yer alan “Sırbistan Cumhuriyeti,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ب) bendinde yer alan “Hırvatistan Cumhuriyeti, الجبل الأسود, ve Sırbistan Cumhuriyeti” ibaresi “Hırvatistan Cumhuriyeti ve Karadağ” olarak değiştirilmiştir.

مادة 4 - هذه اللائحة 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
تاريخي رقم
19/7/2009 27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
رقم تاريخي
1- 16/3/2010 27523
2- 2/9/2010 27690
3- 2/8/2011 28013
4- 21/2/2012 28211
5- 15/6/2012 28324
6- 12/7/2013 28705
7- 9/7/2017 30119
8- 23/6/2018 30457 (مكرر)
9- 7/7/2018 30471

[ad_2]