[ad_1]

بيان : Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolvb.)

عدد من القرارات: 2017/10817

Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 مؤرخ 244 القانون رقم 3 وفقا للمادة, مجلس الوزراء 11/9/2017 وقد وافقت على.

11/9/2017 مؤرخة 2017/10817 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

مادة 1- (1) Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

مادة 2- (1) 19/4/2017 مؤرخ 2017/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listenin 19 uncu sırasında yer alan “15 Ocak 2017” ibaresi “15 Mart 2017” şeklinde değiştirilmiştir.

مادة 3- (1) Bu Karar Kararname tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/9/2017 مؤرخة 2017/10817 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

SIRA
NO
ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİ ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN
YÜRÜRLÜK
TARİHİ
TEKLİF TARİHİ VE SAYISI
1. 24 Mart 2011
Akra
“ ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” 9 مايو 2017 8/7/2017
12542099
2. 18 Ağustos 2015 Cezayir “’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması’na Ek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Statüsüne Dair Protokol” 1 Haziran 2017 8/7/2017
12568115
3. 4 Kasım 2010 Ankara ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşma” 28 Kasım 2016 17/7/2017
12539067
4. Rusya Fedetasyonu’nun “’Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”ye katılmasına ilişkin kabul beyanı 1 Ağustos 2017 18/7/2017
12538524
5. 9 يوليو 2012 Ankara “’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı” 3 Mart 2017 18/7/2017
12576288
6. “’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi
Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ile Notalar
7 Haziran 2017 18/7/2017
12600031
7. IPA-II Türkiye İçin Çok-Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programına ait Finansman Anlaşması’nın eklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan Anlaşma 20 Mart 2017 23/7/2017
12629074
8. 6 Aralık 2016 Ankara ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması” 17 مايو 2017 31/7/2017
12635542
9. 11 Kasım 2016 Minsk ’Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Acil Durum Bakanlığı Arasında Afetlerin Önlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Anlaşma”
26 Haziran 2017 4/8/2017
12642933
10. 1 Aralık 2014 Ankara ‘’Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması”
21 يوليو 2017 4/8/2017
12654099
11. 11 Kasım 2016 Minsk “’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması” 8 Haziran 2017 8/8/2017
12666300
12. 14 Mart 2017 Ankara “’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşma” 1 Haziran 2017 8/8/2017
12656554
13. 10 Nisan 2012 Ankara ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşması” 3 يوليو 2017 10/8/2017
12682258
14. 1 Haziran 2016 Kampala ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma” 18 Haziran 2017 10/8/2017
12684132
15. 1 Haziran 2016 Kampala “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” 19 مايو 2017 24/8/2017
12721936
16. 3 مايو 2016
Konya
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm örgütü (ATÖ) Arasında Türkiye’de Bîr Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma” 26 يوليو 2017 24/8/2017
12705700
17. 6 Haziran 2013
Tunus
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolü” 28 يوليو 2017 24/8/2017
12704494
18. 5 Kasım 2013 Ankara “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” 23 Haziran 2017 24/8/2017
12705514
19. 25 Aralık 2013 Ankara “3 Mart 2005 Tarihinde Pretoria’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti île Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Özerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 15 يوليو 2017 24/8/2017
12696844
20. 1 Haziran 2016 Kampala Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması” 19 مايو 2017 5/9/2017
12723856

[ad_2]