[ad_1]

بيان : 1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

عدد من القرارات: 2017/10929

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 18/9/2017 مؤرخ 97664 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 22/9/2017 وقد وافقت على.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

الغرض والنطاق

مادة 1- (1) والغرض من هذا القرار, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) هذا القرار, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.

التزامات مالية إضافية

مادة 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

إجراءات ومبادئ تطبيق

مادة 3- (1) 27/10/1999 مؤرخ 4458 قانون الجمارك رقم, قرار نظام استيراد والتشريعات الأخرى ذات الصلة, Toplu Konut Fonunun tarhına, المستحقة ل, اتهم ل, بالنظر الى الوراء ل, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, فرض التزامات مالية إضافية ليتم تنفيذها في إطار هذا القرار, الاستحقاق, جمع, عودة, ينطبق أيضا في المتابعة والاتصال المعاملات المضمونة.

(2) المستورد هو المسؤول عن إعلان هذا القرار تغطيها.

(3) يجوز طلب إثباتات المنشأ من المستوردين بمعلومات ووثائق إضافية تحت السيطرة في وقت لاحق.

قوة

مادة 4- (1) التالي لتاريخ نشر هذا القرار 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

تنفيذي

مادة 5- (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

TABLO

GTIP MADDE İSMİ TOPLU KONUT FONU (CİF BEDELİNİN YÜZDESİ)
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 9,6
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 8

[ad_2]