[ad_1]

Beş Dernek olarak “Özet Beyan Eksiklik-Fazlalık Takibatı” konulu 12.06.2017 تاريخ و 25743543 kayıt sayılı yazı ile talebimiz Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Derneklerimize cevaben yazdığı “Eksik Veya Fazla Çıkan Eşya Takibatı” konulu 25.08.2017 تاريخ و 27475636 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Özet Beyan Eksiklik Fazlalık Takibatı Hak.

Özet Beyan Eksiklik-Fazlalık Takibatı Hak. – ggm’ne

[ad_2]