[ad_1]

بيان : Buğday ve mahlut , Arpa , Mısır , Pirinç ithalatında Ekonomi bakanlığından alınan İthal lisansına istinaden çeşitli miktarlarda 31.05.2018 ile 31.08.2018 e kadar tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar Savısı: 2017/10589

Ekli “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 3/7/2017 مؤرخ 69224 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 17/7/2017 وقد وافقت على.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

مادة 1- (1) 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
10.01 Buğday ve mahlut 750.000 0 31/5/2018
10.03 Arpa 700.000 0 31/5/2018
10.05 Mısır 700.000 0 31/7/2018
10.06 Pirinç 100.000 0 31/8/2018

Gümrük vergisi

مادة 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

مادة 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

Diğer mevzuat

مادة 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 6- (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]