Gümrük Genel Tebliği hk. (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) (02.08.2019 تي. 30850 الصورة. R.G.)

بيان : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve […]

إقرأ المزيد

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (02.08.2019 تي. 30850 الصورة. R.G.)

بيان : Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Sırbistan Yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Ticaret Bakanlığından: مادة […]

إقرأ المزيد

المديرية العامة للجمارك 24.07.2019 مؤرخ 462669126 رقم المادة (Menşe Şahadetnamesi)

بيان : Tüm mali yükümlülük kapsamı eşyaların menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılması hk. T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-163.02.01موضوع : Menşe Şahadetnamesi […]

إقرأ المزيد

4458 على تنفيذ بعض مواد القرار قانون الجمارك رقم على قرار التعديل HK. (عدد من القرارات: 1361) (25.07.2019 تي. 30842 الصورة. R.G.)

بيان : 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; Posta ya […]

إقرأ المزيد

المديرية العامة للجمارك 23.07.2019 مؤرخ 46228386 آخر رقم HK. (Kağıtsız İhracat Uygulaması hk.)

بيان : Kağıtsız ihracat uygulamalarında yapılacak işlemler hk. T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-170.01.01 موضوع : Kağıtsız İhracat Uygulaması 23.07.2019/46228386DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere […]

إقرأ المزيد