İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (لا: 2019/31) (16.11.2019 تي. 30950 الصورة. R.G.)

بيان : Malezya menşeli 4007.00 GTP i altında sınıflandırılan Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Ticaret […]

إقرأ المزيد

المديرية العامة للجمارك 13.11.2019 مؤرخ 48900138 آخر رقم HK. (Yatırım Teşvik-Ek Mali Yükümlülük)

بيان : Yatırım teşvik kapsamı ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk. T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 موضوع :Yatırım Teşvik-Ek […]

إقرأ المزيد

بيان إعلامي بشأن تنفيذ الإشراف على الواردات (بلاغ رقم: 2018/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (22.11.2019 تي. 30956 الصورة. R.G.)

بيان : 2018/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3921.12.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan Vinilklorür polimerlerinden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve […]

إقرأ المزيد

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk. (لا: 2019/8) (21.11.2019 تي. 30955 الصورة. R.G.)

بيان : 8427 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına […]

إقرأ المزيد

المديرية العامة للجمارك 2019/6 sayılı İç Genelgesi hk. (Güney Kore STA-Üçüncü Ülke Faturaları Üzerine Yapılan Menşe Beyanları – 21.11.2019/49635326)

بيان : Güney Kore menşeli olup üçüncü ülkelerden gelen eşyalarda, son dönemde gümrüklerde yaşanan menşe sorunu, G.Kore STA kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde geçerli menşe […]

إقرأ المزيد