HK الجمارك البيان العام. (Gümrük İşlemleri) (سيري لا: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (سيري لا: 162) (19.12.2019 تي. 30983 الصورة. R.G.)

بيان : 104 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca […]

إقرأ المزيد

المديرية العامة للجمارك 11.12.2019 مؤرخ 50253907 آخر رقم HK. (Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi)

بيان : Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde ihracat e-fatura düzenlemesi, ÖTV (III) و (IV) sayılı liste müstesnası hk. T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :40216608-169.99[GGM-019] […]

إقرأ المزيد

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (15.12.2019 تي. 28755 الصورة. R.G.)

بيان : Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. (Kapsam, Muayene için genel esaslar, İlk muayene, Periyodik muayene, Başvuru, Belgelerin geçerlik […]

إقرأ المزيد

قرار إضافي نظام استيراد HK القرار. (عدد من القرارات: 1822) (12.12.2019 تي. 30976 الصورة. R.G.)

بيان : 8427 tarifesi altında sınıflandırılan forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları (mekanik kaldırma platformlu yük arabaları hariç) ithalatında ilave gümrük […]

إقرأ المزيد

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 مؤرخ 3781527 آخر رقم HK. (Özbekistan Karantina Lisansı)

بيان : Özbekistana ihraç edilecek bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddeler için düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikasına, Karantina Lisansının da eklenmesi hk. T.C.TARIM VE ORMAN […]

إقرأ المزيد