[ad_1]

بيان : Bisiklet ve motosikletlerde kullanılan iç lastikler tekerlekler ve aksamı mopedler skuterler motosikletler bisikletler ve motosiklet ve bisiklet aksamlarında %10 ile %20 arasında ilave gümrük vergisi gelmiştir. ATR düzenlenerek Avrupa Birliği’nden gelen eşya ile tercihli menşe kapsamında ülkelerden menşe belgesi ile gelen eşyalardan ilave gümrük vergisi alınmaz.

عدد من القرارات: 2017/10476

20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 19/4/2017 مؤرخ 40067 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 1/5/2017 وقد وافقت على.

قرار إضافي بشأن قرار نظام الاستيراد

مادة 1- (1) 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

مادة 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmiştir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مؤرخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

مادة 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

مادة 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) ليتم شحنها إلى تركيا قبل تاريخ نشر هذا القرار يتكون من وثيقة النقل التي تنظم تركيب البضاعة من تاريخ نشر هذا القرار على أقصى تقدير 45 في إطار اليوم تسجيل التشريعات الجمركية أو حالة البيانات الجمركية للإعلان ملخص استيراد, هذا القرار لا تنطبق.

مادة 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 6 - (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

TABLO

GTIP MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 0 0 0 10 10 10 10
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılanlar 0 0 0 10 10 10 10
8708.70.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (tekerleklerin dış lastikleri hariç) 0 0 0 14 14 14 14
8708.70.50.00.12 Tekerlekler (tekerleklerin dış lastikleri hariç) 0 0 0 13,3 13,3 13,3 13,3
8708.70.50.00.13 Jantlar 0 0 0 13,3 13,3 13,3 13,3
8708.70.99.00.12 Tekerlekler (tekerleklerin dış lastikleri hariç) 0 0 0 13,3 13,3 13,3 13,3
8708.70.99.00.13 Jantlar 0 0 0 13,3 13,3 13,3 13,3
8711.10.00.00.11 Mopedler 0 0 0 20 20 20 20
8711.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8711.20.10.00.00 Skuterler 0 0 0 20 20 20 20
8711.20.92.00.11 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler 0 0 0 20 20 20 20
8711.20.92.00.19 Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 20 20 20 20
8711.20.98.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 20 20 20 20
8711.30.10.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 20 20 20 20
8711.30.90.00.00 Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 20 20 20 20
8711.40.00.00.00 Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 0 0 0 20 20 20 20
8711.50.00.00.00 Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 0 0 0 20 20 20 20
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 0 0 0 20 20 20 20
8711.60.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8711.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8712.00.30.00.00 Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler 0 0 0 20 20 20 20
8712.00.70.00.11 Bilyalı rulmanı olmayanlar 0 0 0 20 20 20 20
8712.00.70.00.19 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8714.10.30.00.00 Tekerlekler ve bunların aksam, parça, aksesuarları 0 0 0 20 20 20 20
8714.10.90.00.00 Diğerleri (yalnız şasiler) 0 0 0 20 20 20 20
8714.91.10.00.00 Çerçeveler 0 0 0 10 10 10 10
8714.91.30.00.00 Furşlar (çatallar) 0 0 0 20 20 20 20
8714.92.10.00.00 Jantlar 0 0 0 20 20 20 20
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız tekerlekler, lastikli olsun olmasın) 0 0 0 20 20 20 20
*1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova.
2 : Güney Kore.
3 : Malezya.
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu.
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler.
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler.
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
8 : Diğer Ülkeler.

[ad_2]