بيان : 2017/10344 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlave Gümrük Vergisine tabi 7217.30.90.00.00 (Adi metallaerle kaplanmış , ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içeren) pozisyonundaki ürünleri kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar yapacakları ithalatlarda İlave Gümrük Vergisi %5 olarak uygulanacaktır. Karar kapsamı dışındaki ithalatlarda söz konusu oran %25 tir. Aynı kararla 7228.50.69.00.11 (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş , daire şeklinde kesiti olan , çapı 10 mm. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuklar) pozi,syonundaki ürünler içinde İlave Gümrük Vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Karar çıkmadan evvel uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi oranı %25 ti.

عدد من القرارات: 2017/10344

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 28/4/2017 مؤرخ 41527 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 29/5/2017 وقد وافقت على.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

مادة 1- 15/6/2015 مؤرخ 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 و 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 Demir veya alaşımsız çelikten teller(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 مانعا) 0 0 0 25 25 25 25
(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: En Az Gelişmiş Ülkeler; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler.

مادة 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/7/2015 29407