GMY izin Belgesi başvurusunda bulunan adaylardan izin belgeleri Derneğimize ulaşan adayların listesi ve getirmesi gereken evraklar.

NOT: İşe Giriş Dilekçesi getirilmesi gerekmektedir.

Derneğimize Ulaşan GMY İzin Belgeleri (25.04.2017)

Derneğimize Ulaşan GMY İzin Belgeleri (27.04.2017)

Derneğimize Ulaşan GMY İzin Belgeleri (02.05.2017)

Üye Bilgi Formu

3 Nolu Form

Üye Giriş Dilekçesi