Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 26.07.2017 تاريخ, 2017/3539-EA ile 05.10.2017 تاريخ, 2017/4538-EA sayılı ve “Dökme Gelen Miktarı %3’ü Geçmeyen Eşyada Özet Beyan Takibi” konulu yazıları ile cevabi yazı ilişikte yer almaktadır.

26.07.2017 تاريخ, 2017/3539-EA sayılı yazımız

05.10.2017 تاريخ, 2017/4538-EA sayılı yazımız

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısı