T.C.
الجمارك والتجارة وزارة
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

عدد : 73421605-106.05
موضوع : E-Fatura

05.07.2017 /26271092
توزيع PLACE ل

فائدة : 30.06.2017 مؤرخ 73421605-106.05/00026167258 رسالتنا المؤرخة

E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 مؤرخ 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır. وفي هذا السياق، 03/07/2017 tarihinde zorunlu olarak başlayan E-Fatura uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza çeşitli sorunlar intikal etmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir:

Söz konusu Genelge’nin 8 inci maddesinde “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.” ويسمى. Bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması gerekmektedir.

من الطرف الاخر, aynı Genelge’nin 1 inci maddesinde “E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı’nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edilecektir.” يقع توفير. Bu meyanda, başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda, Ek 1’de yer alan formun, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan formun aranması gerekmekte olup başkaca bir belge aranmayacaktır.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

H. Hasan Murat ÖZSOY
باكان.
المدير العام

توزيع:
كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة