[ad_1]

بيان : Canlı büyükbaş hayvanlar koyun ve keçiler büyükbaş hayvanların eti çeyrek karkas 31/12/2017 و 31/12/2018 tarihlerine kadar sadece Et ve Balık Kurumuna verilmek tarife kontenjanı açılmıştır.

عدد من القرارات: 2017/10604

Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 3/7/2017 مؤرخ 69215 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 17/7/2017 وقد وافقت على.

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

مادة 1- (1) 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 500.000 baş 0 31/12/2018
01.04 Canlı koyun ve keçiler 475.000 baş 0 31/12/2018
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 75.000 ton 0 31/12/2018
0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton 0 31/12/2017

Gümrük vergisi

مادة 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

مادة 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

Diğer mevzuat

مادة 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 6- (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]