Derneğimiz ile faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten “Argüden Yönetişim Akademisi” arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı”na katılmaları sağlanmıştır.

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan bu program, kamu sektöründe görev alan veya alacak yöneticilerin/yönetici adaylarının “yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularda bilinç ve bilgi düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Eğitim programı, katılımcıların bilimsel yöntemler kullanarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi artırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Toplamda 4 modülden oluşan eğitim kapsamında akademisyen ve sektör deneyimi bulunan eğiticiler tarafından 96 saatlik eğitimde güncel örnekler ve uygulamalar hakkında bilgi verilmekte, teorik bilgiler deneyimlerle birleştirilerek anlatılmaktadır.

Eğitim programı aynı zamanda, kamuda görev yapan uzmanların kurdukları toplam 9 farklı STK’nın katkılarıyla (Başbakanlık Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, KİDDER, Rekabet Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği vb.) yürütüldüğünden, uzmanlar arası diyaloğun da güçlenmesine katkıda bulunması bakımından önem taşımaktadır.