[ad_1]

بيان : 2013/28 sayılı Genelge eki Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesinin (Eşya Teslim Listesi) e-başvuru Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 73421605-106.05
موضوع : TPS-Eşya Teslim Listesi

03.05.2019 /43913814
التعميم
(2019/18)

20/03/2012 تاريخ و 28239 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2012/6 رقم "دائرة الجمارك في" نظام النافذة الواحدة "في إطار التنسيق لنشر رئاسة مجلس الوزراء التعميم من النافذة الواحدة يستمر نظام العمل.

وفي هذا السياق،; 4458 من قانون الجمارك رقم. 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan 2013/28 sayılı Genelge eki “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi”nin (Eşya Teslim Listesi) “e-başvuru” Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Eşya teslim listesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1014 kodlu eşya teslim listesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir. Eşya teslim listesi başvurusu Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi
durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince kabul edilir.

4- Başvurunun uygun bulunması halinde, Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden ilgili memurca onaylanır ve sistem tarafından e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından üretilen 23 رخصة رقم رقم السطر رقم / وثيقة (مثال: لا Referans: 19545419880849000000392/1) ilgili ihracat
beyannamesinin (BS-16 kodlu tamamlayıcı beyan) 44 رقم في المربع "رقم الوثيقة" و "تاريخ المستند" وأعلن في المنطقة.

6- ومعلومات عن الوثيقة المعنية تجري في وسائل الإعلام الإلكترونية, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı eşya teslim listesi aranmaz. استجواب محتوى المستند من خلال نظام النافذة الواحدة في حالة الحاجة خلال الإجراءات الجمركية من الممكن.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

رضا الدانوب Turagay
باكان.
نائب وزير

[ad_2]