[ad_1]

بيان : 2017/25 Sayılı Genelge kapsamı Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden alınacak e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile gerçekleştirilmesi öngörülen ETGB kapatma işlemlerinin, TPS de 0996 kodlu e-belgeye ilişkin yapılacak teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak alınan 0713 kodlu Vergi Dairesi Yazısı bilgisinin ilgili gümrük idaresi tarafından ETGB de bulunan Belge/Kap/Konteyner Bilgileri bölümündeki Belgeler alanına girilmek suretiyle gerçekleştirilmesi ve TPS de bahse konu çalışmaların tamamlanmasını müteakip söz konusu işlemlerin e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile yapılması hk.

T.C.
الجمارك والتجارة وزارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 52707093-010.06.01
موضوع : 2017/25 Sayılı Genelge-ETGB
Kapsamında Geri Gelen Eşyaya
İlişkin İşlemler

03.01.2018 / 30913672
توزيع PLACE ل

فائدة: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 مؤرخ 30688324 رقم المادة.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin yapılacak işlemleri düzenleyen 15.12.2017 مؤرخ 2017/25 sayılı Genelge’nin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

في هذا الصدد, yapılan şifahi görüşmelerde 10.01.2018 tarihinde uygulamaya geçmesi yönünde mutabakata varılan söz konusu Genelge kapsamı işlemlere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması, mezkur Genelgede Bakanlığımız Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden alınacak e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile gerçekleştirilmesi öngörülen ETGB kapatma işlemlerinin, TPS’de 0996 kodlu e-belgeye ilişkin yapılacak teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak alınan “0713” kodlu Vergi Dairesi Yazısı bilgisinin ilgili gümrük idaresi tarafından ETGB’de bulunan “Belge/Kap/Konteyner Bilgileri” bölümündeki “Belgeler” alanına girilmek suretiyle gerçekleştirilmesi ve TPS’de bahse konu çalışmaların tamamlanmasını müteakip söz konusu işlemlerin e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile yapılması hususunda,
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

وقعت البريد الإلكتروني
مصطفى SILVER
باكان.
المدير العام V.

A: 2017/25 Sayılı Genelge

توزيع:
Gereği: Bilgi:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

[ad_2]