[ad_1]

بيان : Ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz paletpalet kaldırıcılarAhşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 و 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 20117910-622.01

موضوع : Ambalaj Malzemesi İthalatı

10.05.2019/44256321
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAİRLERİ DERNEĞİNE

فائدة : 04.03.2019 مؤرخ 968 رقم نوع

İlgide kayıtlı yazınızda; 2012/35 sayılı Genel Müdürlüğümüz Genelgesine atıfla, imalatçı ihracatçı sanayicilerin ihraç amaçlı kullandıkları ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet – palet kaldırıcılar – Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P’li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nün “kullanılmış ambalaj malzemesi ithalatı” konulu 20.08.2015 تاريخ و 101820 sayılı yazısı kapsamındaki ürünlerde olduğu gibi İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında izin alınmadan ithaline izin verilmesi yönünde talepler bulunduğu belirtilmekte ve söz konusu eşyaların, ambalaj mahiyeti taşımasından dolayı dolu yada boş olarak izin alınmaksızın İthalat Rejim Kararının 7 nci maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi istenilmektedir.

Söz konusu yazınız gerekli değerlendirme yapılmak üzere Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir.

Anılan Genel Müdürlükten alınan 10.05.2019 مؤرخ 44202953 رقم المادة; bahse konu ambalaj malzemelerinin ülkemizde yeterli üretiminin bulunması ve kullanılmış ürünlerin ithalatının ülkemizdeki üretim, ihracat ve yeni yatırımlara olumsuz etkileri dikkate alınarak, İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7’nci maddeleri kapsamında bu ürünlerin ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hususu bildirilmiştir.

Bilginizi rica ederim.

وقعت البريد الإلكتروني
Kadir TURSUN
باكان.
Daire Başkanı

[ad_2]