[ad_1]

بيان : Yatırım teşvik kapsamı ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد :18723479-240

موضوع :Yatırım Teşvik-Ek Mali Yükümlülük

13.11.2019 / 48900138

ANKARA-BURSA-İZMİR-İSTANBUL-MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
DERNEKLERİ

فائدة :10.10.2019 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçede özetle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ithalat rejim kararına göre alınması gereken gümrük vergisinden muaf olduğu, 22.06.2018 مؤرخ 30456 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2018/11799 مرقمة Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar kapsamında alınan ek mali yükümlülüğün ise eksik alınan gümrük vergisini telafi etmek için konulan bir mali yük olduğundan bahisle bu verginin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda alınmaması gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek, bu konuda gümrük idareleri ile yaşanan tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Genel Müdürlüğümüze muhtelif firmalarca intikal ettirilen dilekçeler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına muhatap yazımıza cevaben alınan 06.09.2018 tarihli ve E.9 sayılı yazıda, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ve KDV muafiyetinin düzenlenmekte olduğundan bahisle ek mali yükümlülüklere ilişkin bir muafiyetin bulunmadığı bildirilmiştir.

في هذا الصدد, ilgili mevzuat kapsamında sadece İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisine muafiyet tanındığından, ek mali yükümlülüğün gümrük vergisi olarak değerlendirilemeyeceği hususu dikkate alındığında, yatırım teşvik kapsamı ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet HATİPOĞLU
باكان.
Genel Müdür Yardımcısı

[ad_2]