[ad_1]

بيان : Rusya çıkışlı üçüncü ülke menşeli eşyada menşei şahadetnamesi olması halinde fatura onayı gerekmediği hk.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

المديرية العامة للجمارك

عدد :20117910-111.01

موضوع :Rusya Fatura Onayı

16.11.2017 / 29581890

توزيع PLACE ل

الفائدة: ا) 05.10.2017 مؤرخ 0028449773 رسالتنا المؤرخة.

ب) 27.10.2017 مؤرخ 29041024 رسالتنا المؤرخة.

ج) 31.10.2017 مؤرخ 29124433 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 14.11.2017 مؤرخ 123244 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Alpay ARAS
باكان.
Daire Başkanı

A: 1 adet yazı

توزيع:
كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

المديرية العامة للالواردات

عدد :31255373-724.01.01-E.123244 14.11.2017

موضوع :Rusya Fatura Onayı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(المديرية العامة للجمارك)

فائدة: ا) 05.10.2017 مؤرخ 106809 رسالتنا المؤرخة.

ب) 26.10.2017 مؤرخ 115836 رسالتنا المؤرخة.

ج) 27.10.2017 مؤرخ 116690 رسالتنا المؤرخة.

Malumları olduğu üzere, فائدة (ا)’da kayıtlı yazımızla 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı yazımız eki tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonunda mukim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Sözkonusu uygulamada, Rusya Federasyonu çıkışlı üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatında, bahse konu ürünlere ait üçüncü ülke menşe şahadetnamesi ve taşıma belgelerinin ibrazı halinde faturalarda Rusya’da yerleşik Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin tasdiki aranmayacaktır.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
باكان.

[ad_2]