[ad_1]

بيان : Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi gerektiği hk.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

عدد :16934678-724.01.01/KR

موضوع :G.Kore STA

20.10.2017 / 28844315

توزيع PLACE ل

فائدة :Müsteşar Yardımcılığı Makamının 8.5.2013 مؤرخ 4101 رقم المادة.

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belge menşe beyanı olup, bu belge yerine menşe şahadetnamesi ibrazı mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede ithalatçılar tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde kabul edilmemesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, söz konusu STA kapsamında Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrole tabi tutulabilecek belge menşe beyanı olup, Türkiye-Güney Kore STA’da öngörülen tercihli rejimden yararlandırılmak istenen eşyaya ilişkin olarak menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrole gönderilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
باكان.
Daire Başkanı

DISTRIBUTION: كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

[ad_2]