[ad_1]

بيان : Kağıtsız ihracat uygulamalarında yapılacak işlemler hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 73421605-170.01.01

موضوع : Kağıtsız İhracat Uygulaması

23.07.2019/46228386
توزيع PLACE ل

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nde, 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir.

وفي هذا السياق، ;

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.

İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabilecektir.

20 أغسطس 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesi hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edilecek olup, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemleri aynı şekilde yürütülecektir. Bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 112’nci maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.

20 أغسطس 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilecek olup, halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlığımız web sayfası “E-işlemler/Elektronik beyanname” menüsünden e-imza kullanılarak yapılacaktır.

20 أغسطس 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyecektir.
Diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesi 20 أغسطس 2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacaktır.

Bu itibarla yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi ve sürecin titizlikle izlenerek herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve yazılı olarak bildirilmesi önem arz etmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

وقعت البريد الإلكتروني
Yakup SEFER
باكان.
المدير العام V.

توزيع:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

[ad_2]