[ad_1]

بيان : Güneş Panelleri için tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmesi hk.

T.C.
الجمارك والتجارة وزارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 85593407-165.99
موضوع : Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

25.09.2017 / 28148833
توزيع PLACE ل

وزارة الاقتصاد, İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 20.09.2017 مؤرخ, E.99799 sayılı yazıda; “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ’”de; 8541.40.90.00.14 GTİP’inde sınıflandırılan “fotovoltaik (solar) modül ve panneller” ticari isimli eşyanın 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, Bakanlıklarınca tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlendiği, 15.09.2017 tarihi itibariyle ise söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlandığı belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan. ا.
Genel Müdür Yardımcısı

A: 1 adet yazı

DISTRIBUTION: كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
المديرية العامة للالواردات

عدد : 56087813-215.02-E.99799 20.09.2017

موضوع : Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

الجمارك والتجارة وزارة
(المديرية العامة للجمارك)

Malumları olduğu üzere, 12.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ ile güneş panellerinin 300 ABD Doları/m² gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatı gözetime tabi tutulmuştur. Bakanlığımıza tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlenmektedir.

وفي هذا السياق،, 15.09.2017 tarihi itibariyle söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek, tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Bilgileri ve konuya ilişkin olarak gümrük idarelerinin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

[ad_2]