[ad_1]

بيان : Düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد :85593407-156.06[GGM-01]

موضوع :Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer
Bildirim Formları

29.11.2018 / 39307922
توزيع PLACE ل

فائدة: ا) 03.11.2017 günlü ve 29226606 رسالتنا المؤرخة.

ب) 06.11.2017 günlü ve 29278287 رسالتنا المؤرخة.

ج) 24.10.2018 günlü ve 38227880 رسالتنا المؤرخة.

د) 08.11.2018 günlü ve 38688809 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazılar konusu transfer bildirim formları işlemlerine ilişkin bir örneği ilişikte yer alan Türkiye Bankalar Birliğine muhatap 28.11.2018/39291628 tarih/sayılı yazımızla, Bankalarca 3 Aralık 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak transfer bildirim formu düzenleneceği, kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verileceği belirtilmiştir.

في هذا الصدد, düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum hariç olmak üzere] gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
باكان.
Daire Başkanı

A: Türkiye Bankalar Birliği’ne muhatap 28.11.2018 günlü ve 39291628 رسالتنا المؤرخة.

DISTRIBUTION: كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد :85593407-156.06[GGM-01]

موضوع :Transfer Bildirim Formları-Kağıt
Uygulamanın Sonlandırılması

APS- TELEFAX (0212 282 09 46)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K: 13 34340 Etiler İstanbul,اسطنبول)

فائدة: ا) 11.04.2017 مؤرخ 3014 رقم نوع.

ب) 20.04.2017 مؤرخ 24414035 رسالتنا المؤرخة.

ج) 03.11.2017 مؤرخ 29241739 رسالتنا المؤرخة.

د) 01.03.2018 günlü ve 32454467 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ve 6 شهر نوفمبر 2017 tarihinden itibaren gümrük idarelerinde elektronik ortamda işlemlerine geçilen transfer bildirim formları 3 Aralık 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak düzenlenecek olup kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verilecektir.

في هذا الصدد, 3 Aralık 2018 tarihi ve bu tarihten sonraki tarihli düzenlenen (Düzenleme tarihi 3 Aralık ve sonrası olan) kağıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmeyeceği ve bu tarihlerden önce yapılmış, 23 haneli Belge ID üretilmemiş transferler için ise veri giriş ekranı/arayüz üzerinden elektronik ortamda transfer bildirim formu düzenlenebileceği hususunda Birliğiniz bünyesinde tüm bankalar ile katılım bankalarına da gerekli bildirimin yapılmasını hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

مصطفى SILVER
باكان.
المدير العام

[ad_2]