بيان : المديرية العامة للجمارك 2017/10 sayılı genelgesi ile havalimanlarında bulunan geçici depolama yeri ve antrepolarda alınan ardiye ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu, ithalat ve ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak bu ücretlerin dış ticaret erbabı için ciddi maliyetler oluşturduğunun tespiti dolayısıyla yeni uygulamaya gidilmesine karar verilmiştir. İhracat ve ithalat yapan firmaların eşyasının havalimanı ve deniz limanına indirilmesini takiben ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman dilimini ifade eden serbest zaman uygulaması , Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayınlananHavacılık Kargo Tarifesi” (TACTThe Air Cargo Tariff) belgesinde de bulunan serbest zaman, birçok ülkede en az 24 saatlik bir zaman olarak uygulanmaktadır. وفي هذا السياق،, söz konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, dış ticaret erbabının ithalat süreçlerinde yaşanan maliyet artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla havalimanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;

1-) İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemez.

2-) İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınır. Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir bir ücret talep edilemez.

Yazının detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

المديرية العامة للجمارك

عدد : 21558579-010.06.01

موضوع : Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)

(04.05.2017 /24737914)

التعميم

(2017/10)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ve yapılan incelemelerden, havalimanlarında bulunan geçici depolama yeri ve antrepolarda alınan ardiye ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu, ithalat ve ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak bu ücretlerin dış ticaret erbabı için ciddi maliyetler oluşturduğu tespit edilmiştir.

İhracat ve ithalat yapan firmaların eşyasının havalimanı ve deniz limanına indirilmesini takiben ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman dilimini ifade eden serbest zaman uygulaması konusunda uluslararası uygulamalarda, 24 saatten 7 güne kadar kargo sahiplerine ücretsiz ardiye hizmeti verilebilmektedir.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayınlanan “Havacılık Kargo Tarifesi” (TACT – The Air Cargo Tariff) belgesinde de bulunan serbest zaman, birçok ülkede en az 24 saatlik bir zaman olarak uygulanmaktadır.

Ancak Ülkemiz havalimanlarında serbest zaman uygulaması, ihracat eşyası için bulunabilmekle birlikte, aynı uygulamanın ithalat eşyası için geçerli olmadığı tespit edilmiştir.

Havalimanlarında tahsisli boşaltma ve tespit alanı bulunmaması ve eşyaların ayrıştırılacağı gerekçesi ile hava taşıma firmalarının kendi işlettikleri veya istedikleri başka gümrüklü depolara eşyayı koyması nedeniyle, firmalar yüksek ardiye ücretleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Havalimanlarında ithalatta serbest zaman uygulamasının olmamasından dolayı yüksek katma değerli ürün üreten özellikle savunma sanayi şirketlerinin ithal ettiği düşük maliyetli ara mamulleri için ödenen ardiye ücretleri, ürün bedelinin çok üstüne çıkabilmekte ve bu durum ise firmalara önemli maliyetler yüklemekte, Ülkemizin yurtdışında rekabet şansını düşürmektedir.

كما هو معروف, Gümrük Kanununun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (ج) bendi “Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır…” hükmünü amirdir.

وفي هذا السياق،, söz konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, dış ticaret erbabının ithalat süreçlerinde yaşanan maliyet artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla havalimanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;

1-) İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemez.

2-) İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınır. Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir bir ücret talep edilemez.

İşbu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, her bir işlem bazında Gümrük Kanununun 241. Maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Bülent TÜFENKCİ

Bakan

DISTRIBUTION:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’