[ad_1]

بيان : 4 Nisan 2014 tarihinde Selanikte imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine İlişkin Protokol.

عدد من القرارات: 2017/10743

4 Nisan 2014 tarihinde Selanik’te imzalanan ve 8/6/2017 مؤرخ 7032 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/7/2017 مؤرخ 12596911 كتابات رقم على, 31/5/1963 مؤرخ 244 القانون رقم 3 وفقا للمادة, مجلس الوزراء 15/8/2017 وقد وافقت على.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA İPSALA-KİPİ SINIR GEÇİŞ BÖLGESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDA
İKİNCİ BİR KARAYOLU SINIR GEÇİŞ KÖPRÜSÜNÜN KONUMUNUN VE ÜZERİNDEN
GEÇECEK SINIR HATTININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında İpsala – Kipi Sınır Bölgesinde iki ülke arasında İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün yapılmasına ilişkin olarak İstanbul’da 10 Haziran 2006 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 4. Maddesi uyarınca;

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

1- İpsala – Kipi Sınır Bölgesinde iki ülke arasındaki İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün tam yerini gösterir ekteki harita ve köprü planında yer aldığı üzere köprü mevcut köprünün güneyinde 7,5 metre tam açıklıkta yapılacaktır.

2- Yapılan topografik ölçümler sonucunda 3 Kasım 1926 tarihinde imzalanan Türk – Yunan sınırının çizilmesine yönelik Protokolün Komisyon kararları kısmında belirtilen sınır çizgileri uygulanmak suretiyle sınır geçiş noktasındaki ikinci köprünün çizgileri belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda belirtilen Protokole göre çizilen sınırla yeri tayin edilen mevcut köprü dikkate alınmıştır.

3- İkinci köprünün sınır çizgilerinin kenar noktaları aşağıdaki gibidir:

BRO3:E442738.967, N4532380.425, BR04:E442716.468, N4532362.604 (Referans Sistem: ETRS89, Çerçeve: ETRF2000; Dönem: 2012,60 UTM, Z35 N) ve köprünün tam yerini gösterir ekteki harita ve köprü planında yer aldığı şekildedir. Sınır çizgisi 3 kasım 1926 tarihinde imzalanan Türk – Yunan sınırının çizilmesine yönelik Protokolün Komisyon kararları kısmında belirtilen sınır çizgileri ile 24 يوليو 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması temel alınarak yapılmıştır.

4- Köprünün yapımının tamamlanması üzerine JPMC 3. Paragrafta belirtilen koordinatlar ile yapımı tamamlanan köprünün tam yeri dikkate alınmak suretiyle köprünün sınır çizgileri yerinde tayin edilip çizilecektir. Sınır çizgilerini teyit eden ve üzerinde mutabık kalınan tutanaklar JPMC heyetlerinin başkanları tarafından imza altına alınacaktır.

Madde 2

İkinci köprünün tam yerini gösterir ekteki harita ile ikinci sınır geçiş köprüsünün sınır çizgilerini gösterir plan bu Protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

Madde 3

Bu Protokol tarafların yasal prosedürlerin tamamlandığına dair diplomatik kanallarla biri haberdar etmiş olduğu en son yazışmanın ellerine geçtiği tarihten itibaren yürürlük kazanacaktır.

Selanik’te 4 Nisan 2014 tarihinde İngilizce iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına
M. Habib SOLUK Stratos SIMOPOULOS
Müsteşar Bayındırlık İşleri Genel Sekreteri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanlığı


[ad_2]