[ad_1]

بيان : Tayland menşeli pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipteki klimaların Gümrük Vergisi Oranı, Tek bir gövde halinde (self-contained) olanlar için %11.47, Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) için ise %11,97 olarak artırılmıştır. (Uygulama Dönemi: 5/9/2017- 4/9/2020)

عدد من القرارات: 2017/10798

20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 5/9/2017 مؤرخ 90068 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 11/9/2017 وقد وافقت على.

قرار إضافي بشأن قرار نظام الاستيراد

مادة 1- 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, fasıl sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,47 olarak uygulanır.

(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 olarak uygulanır.

GEÇİÇİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

مادة 2- هذا القرار, 5/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]