[ad_1]

بيان : İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) و 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım

عدد من القرارات : 2018/11639

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 5/4/2018 مؤرخ 34402 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 9/4/2018 وقد وافقت على.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

مادة 1-25/12/2017 مؤرخ 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK
VERGİSİ (%)
GÖZDEN GEÇİRME
TARİHİ**
8482.10.108482.10.90

4030

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

— en çok 100 mm dış çapa sahip,

— en fazla 40 mm genişliğe sahip,

— toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (ا).

0 31.12.2019

(ا): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

مادة 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

مادة 3- هذا القرار 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 4- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]