[ad_1]

بيان : 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçeği tohumu (çerezlik olmayanlar), rep veya kolza tohumu (tohumluk olmayan), aspir tohumu, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları, ayçiçeği tohumu yağı (ham) ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları değiştirildi.

من وزارة الاقتصاد:

مادة 1 - 15/7/2009 مؤرخ 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 آحرون 1.200
1205.10.90.00.00 آحرون 1.000
1205.90.00.00.00 آحرون 1.000
1206.00.91.00.19 آحرون 400

1206.00.99.00.19

آحرون

400 (1)
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 850
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.000
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

*Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

مادة 2 - Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

مادة 3 - يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

مادة 4 - يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]