[ad_1]

بيان : بيان إعلامي بشأن تنفيذ الإشراف على الواردات (بلاغ رقم: 2017/12) في 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiştir. (3920.51.00.00.00 gtip lu Poli(metil metakrilik)ten plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritlerin kalınlığı 10,5 milimetre altında ve üstünde olanlarına göre gözetim kıymetleri değişti.)

Ekonomi Bakanlığından:

مادة 1 - 16/9/2017 مؤرخ 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar 6

* كلغ: Brüt Ağırlık”

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]