بيان : 4011.40, 4011.50, 4013.20 و 4013.90.00.00.11 gtipleri altında sınıflandırılan kauçuktan lastiklerin ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ekonomi Bakanlığından:

مادة 1 - 11/4/2017 مؤرخ 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3
4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler
4011.20.10.00.19 Diğerleri
4011.40.00.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar 3
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 3,5
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılanlar

*كلغ: Brüt Ağırlık

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.