[ad_1]

بيان : 2018/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3921.12.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan Vinilklorür polimerlerinden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritlerin ithalatında uygulanmakta olan 2,5 ABD Doları/Kg/Brüt miktarındaki gözetim miktarı 3,5 ABD Doları/Kg/Brüt olarak yeniden belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 6/3/2018 مؤرخ 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3921.12.00.00.00 Vinilklorür polimerlerinden olanlar 3,5
3921.90.41.00.00 Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar 2,5
3921.90.43.00.00 آحرون 2,5
3921.90.90.90.00 آحرون 2,5

*كلغ: Brüt ağırlık”

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
تاريخي رقم
6/3/2018 30352

[ad_2]