[ad_1]

بيان : Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 GTP altında yer alan poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti (الهند) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 مؤرخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: وزارة الاقتصاد,

ب) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

ج) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Güney Kore: Kore Cumhuriyetini,

د) الهند: Hindistan Cumhuriyetini,

ه) Korteks: Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

F) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

ز) SUSEB: Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğini,

ğ) Tayvan: Çin Tayvanını,

h) اللائحة: 30/10/1999 مؤرخ 23861 لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم

يعبر.

منتج تم منعه

مادة 4 - (1) منتج تم منعه, 5402.33 GTP altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden)”tir.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

الطبيعة التمثيلية للتطبيق

مادة 5 - (1) من الأدلة المقدمة في مرحلة التطبيق, başvuru sahibi firmaların Yönetmeliğin 18 لؤلؤة و 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. وفي هذا السياق،, başvuru sahibi firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

المقياس الحالي

مادة 6 - (1) 27/6/2000 مؤرخ 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2000/7) ile Güney Kore, Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak %6,8 ile %28,6 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu ülkelere yönelik ilk NGGS 2005 yılında başlatılmış olup 21/12/2006 مؤرخ 26383 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2006/31) çerçevesinde önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce SUSEB koordinasyonunda, başvuru sahibi Korteks firması tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli poliesterlerden tekstüre iplik ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi talep edilmiştir. Korteks firması tarafından yapılan başvuru Güney Kore menşeli ithalatı kapsamadığından bu ülke menşeli ithalata yönelik olarak uygulanan dampinge karşı önlemler 21/12/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır.

(4) 27/11/2012 مؤرخ 28480 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2012/22) çerçevesinde ise Hindistan ve Tayvan menşeli ithalata yönelik önlemin yürürlük süresi mevcut haliyle uzatılmıştır.

السبب

مادة 7 - (1) اللائحة 35 عملا بالفقرة الثانية من المادة., 12/1/2017 مؤرخ 29946 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2017/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) بعد الإعلان المذكور أعلاه نتيجة فحص الطلبات المقدمة من فرع الإنتاج المحلي, Hindistan ve Tayvan menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve ürüne yönelik zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, من المفهوم أن هناك مستندات وأدلة.

القرارات والإجراءات

مادة 8 - (1) نتيجة الفحص; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, كما يفهم أن هناك مستندات وأدلة, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 بوصة maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) تحقيق, الجهة المنفذة من قبل المديرية العامة.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

مادة 9 - (1) بعد التحقيق, للمستوردين المعروفين للمنتج الخاضع للتحقيق المحدد في التطبيق والذي تحدده الوزارة, يتم تقديم الإخطار بشأن فتح التحقيق إلى المنتجين / المصدرين المعروفين الموجودين في الدولة الخاضعة للتحقيق وسفارة الدولة الخاضعة للتحقيق في أنقرة..

(2) في الإخطار, إشعار فتح التحقيق, ملخص غير سري للتطبيق ومعلومات حول الوصول إلى الاستبيانات.

(3) من الممكن للأطراف المعنية الأخرى الذين لم يتمكنوا من إرسال إشعار أو عدم تلقي إخطار بسبب عدم تمكن الوزارة من تحديده ، من القسم ذي الصلة في موقع الوزارة..

(4) يتم التواصل الكتابي والشفهي بشأن التحقيق باللغة التركية.. ردود الأطراف المهتمة على الاستبيان وجميع المعلومات غير هذه الإجابات, بلجيكي, يجب عليهم كتابة تعليقاتهم وطلباتهم باللغة التركية.. الرد بلغة غير التركية, معلومات, بلجيكي, يتم تجاهل الآراء والطلبات.

(5) الأطراف المعنية, معلومات أخرى تعتبر ذات صلة بالتحقيق ، بخلاف المعلومات المطلوبة في الاستبيان, الوثائق والآراء, مكتوبة إلى المديرية العامة مع الأدلة الداعمة 10 ncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) الذين يدعون تأثرهم بنتيجة التحقيق; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, جمعيات المستهلكين, نقابات العمال أو أصحاب العمل في مجال الإنتاج, ترسل الأطراف المهتمة الأخرى ، مثل الشركات التي تستخدم المنتج كمدخلات ، آراءها كتابيًا إلى المديرية العامة. 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) الإجابات المقدمة على الاستبيان من قبل الأطراف المعنية, المعلومات الأخرى المقدمة حول التحقيق, يتم تقديم المستندات والآراء والأدلة الداعمة كتابةً ما لم ينص على خلاف ذلك.. اسم ولقب الأطراف ذات الصلة في العروض التقديمية المكتوبة, معلومات العنوان, عنوان بريد الكتروني, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) أثناء التحقيق 22 جميع أنواع المعلومات المقدمة وفق الفقرة الثانية من المادة ن بشرط السرية, يتم تقديم ملخص غير مصنف للوثيقة والرأي. ملخص غير سري, أن تكون بالتفصيل للسماح بفهم معقول للمعلومات الأساسية. الأطراف المعنية, قد تشير إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه المعلومات في حالات استثنائية.. في مثل هذه الحالات الاستثنائية, يجب ذكر أسباب عدم إمكانية تلخيص المعلومات..

المدة الزمنية

مادة 10 - (1) 9 الفترة الزمنية للرد على الاستبيان لجميع الأطراف المعنية الذين يتم إرسال الإخطار المحدد في الفقرة الأولى من المادة 3, بما في ذلك الوقت البريدي من تاريخ الإخطار بفتح التحقيق 37 لأيام.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 يمكن أن تقدمه خلال الفترة اليومية.

(3) الذين يدعون تأثرهم بنتيجة التحقيق 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, يمكنهم تقديم آرائهم حول التحقيق في إطار عملية التحقيق بطريقة لا تؤثر على سير التحقيق اعتبارًا من تاريخ نشر هذا البيان..

لا تعاون

مادة 11 - (1) اللائحة 26 ضمن أحكام المادة n., في حالة فشل أحد الأطراف ذات الصلة في تقديم المعلومات والوثائق اللازمة في غضون الوقت المحدد وبالصيغة المطلوبة ، أو رفض الوصول إلى هذه المعلومات والمستندات ، أو إذا كان مفهوماً أنهم منعوا التحقيق ، أو إذا قدموا معلومات خاطئة أو مضللة ، يعتبر الطرف المذكور غير متعاون.. في مثل هذه الحالات ، قرارات مؤقتة أو نهائية في نطاق التحقيق, سلبا أو إيجابا, وفقا للبيانات المتاحة.

(2) إذا لم تتعاون الأطراف المعنية أو لم تتعاون جزئيًا ، فقد تكون نتيجة التحقيق أقل فائدة للطرف المعني مقارنة بالتعاون..

تنفيذ مقياس ميري

مادة 12 - (1) اللائحة 35 بوصة maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

مادة 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. وزارة الاقتصاد

المديرية العامة للالواردات

قسم بحوث الاغراق والدعم

سوجوتوزو ماه. 2176 Cad. لا:63 كانكايا / أنقرة

الفاكس: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs143@ekonomi.gov.tr

تاريخ بدء التحقيق

مادة 14 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 15 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 16 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]