[ad_1]

بيان : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 14/7/2016 مؤرخ 29770 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2016/28) ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ب) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ج) Rusya: Rusya Federasyonunu,

ç) YÜD: Yerli üretim dalını,

يعبر.

Karar

مادة 4 - (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) وفي هذا السياق،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 28/7/2011 مؤرخ 28008 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

قوة

مادة 5 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 6 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]