[ad_1]

بيان : Dampinge karşı önleme tabi Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 و 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.lu muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, الهند, سيريلانكا, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: وزارة الاقتصاد,

ب) ÇHC: جمهورية الصين الشعبية,

ج) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

ç) G.T.İ.P: موقف إحصاءات التعرفة الجمركية,

د) كوريا الجنوبية: Kore Cumhuriyeti’ni,

ه) الهند: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

F) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

ز) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) سيريلانكا: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ı) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

i) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

j) اللائحة: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

يعبر.

Soruşturma konusu eşya

مادة 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 19/6/2016 مؤرخ 29747 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2016/19) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 و 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde tanımlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

مادة 5 - (1) 23/5/2010 مؤرخ 27589 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم:2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) Öte yandan, 12/12/2013 مؤرخ 28849 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Tosyalı Makina San. و Tic. المحدودة. الأمراض المنقولة جنسيا. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, سيريلانكا, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

مادة 6 - (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem 2009 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2016 yılında söz konusu önlemin mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, 2010 yılında ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik uygulamaya konulan kesin önlem, 2013 yılında söz konusu eşyanın Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir.

(2) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri incelendiğinde toplam ithalatın 2012 yılından beri 4-5 bin ton arasında değiştiği görülmekte olup 2017 yılında 4,9 bin ton olmuştur. İstatistikler ülkeler bazında incelendiğinde ise Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka’dan yapılan ithalatın arttığı, ayrıca bu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının düşük olduğu görülmektedir.

(3) Hindistan’dan yapılan ithalat 2010-2014 yılları arasında önemli bir artış göstermiş olup sonraki yıllarda daha yatay bir seyir izlemiştir. 2010 yılında ithalat 75 ton iken 2017 yılında 844 ton olmuştur. Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 yılında 4,5 dolar/kg iken 2017 yılında 2,5 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. أيضا, Hindistan’da mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Tayland’dan yapılan ithalat 2012 yılından itibaren önemli bir artış göstermiştir. 2012 yılında ithalat 57 ton iken 2017 yılında 538 ton olmuştur. İthalat birim fiyatı ise 2017 yılı itibariyle 2,3 dolar/kg olmuştur.

(5) İspanya’dan yapılan ithalatın 2013 yılından itibaren her yıl arttığı görülmekte olup 2013 yılında 5 ton iken 2017 yılında 362 tona yükselmiştir. İthalat birim fiyatı ise 2013 yılından itibaren her yıl düşüş göstermektedir. 2013 yılında ithalat birim fiyatı 18,7 dolar/kg iken 2017 yılında bu rakam 3,2 dolar/kg’a düşmüştür.

(6) 2010 yılında Sri Lanka’dan ithalat bulunmazken 2011 yılından itibaren ithalat başlamış, 2012 yılında ise önemli bir artış göstermiştir, sonraki yıllarda ise inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 2017 yılında bu ülkeden yapılan ithalat 278 tondur. Sri Lanka’dan ithal edilen zincirlerin birim fiyatı düşük olup 2017 yılında bu rakam 1,8 dolar/kg olmuştur. Sri Lanka’nın ihracat yaptığı tek ülkenin Türkiye olduğu görülmekte olup; buna ilaveten, Sri Lanka’nın ÇHC’den zincir ithalatı bulunmaktadır.

(7) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

القرارات والإجراءات

مادة 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, اللائحة 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) تحقيق, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

مادة 8 - (1) 1/1/2015 ile 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

مادة 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmî temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. ردود الأطراف المهتمة على الاستبيان وجميع المعلومات غير هذه الإجابات, بلجيكي, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

المدة الزمنية

مادة 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 لأيام. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, جمعيات المستهلكين, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

لا تعاون

مادة 11 - (1) اللائحة 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

مادة 12 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

مادة 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

وزارة الاقتصاد

المديرية العامة للالواردات

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

سوجوتوزو ماه. 2176. Sk. لا:63 06530 كانكايا / أنقرة

الهاتف: +90 (312) 204 95 88

الفاكس: +90 (312) 204 86 33

e-posta: oek859@ekonomi.gov.tr

تاريخ بدء التحقيق

مادة 14 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 15 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 16 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]