[ad_1]

بيان : Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP de tanımlı menteşeler, 8302.50.00.00.00 GTİP de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 GTİP de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: Ticaret Bakanlığını,

ب) ÇHC: جمهورية الصين الشعبية,

ج) أندونيسيا: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

ç) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

د) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ه) GTIP: موقف إحصاءات التعرفة الجمركية,

F) كوريا الجنوبية: Kore Cumhuriyeti’ni,

ز) الهند: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

ğ) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

ح) İtalya: İtalya Cumhuriyeti’ni,

NS) قانون: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

أنا) Karar: 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ي) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ك) مقدونيا: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

ل) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

م) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

ن) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

ا) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ö) اللائحة: 30/10/1999 مؤرخ 23861 لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم,

يعبر.

Soruşturma konusu eşya

مادة 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 8302.10 GTP’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", 8302.50.00.00.00 GTİP’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”dır.

(2) Soruşturma konusu eşyanın TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

مادة 5 - (1) 07/02/2004 مؤرخ 25366 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 و 8302.50 GTP’de tanımlı eşya için 1,39 ABD Doları/Kg, 8302.42 GTP’de tanımlı eşya için ise 0,508 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 مؤرخ 27647 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 و 8302.50 GTP’de tanımlı eşya için 1,64 ABD Doları/Kg tutarına, 8302.42 GTP’de tanımlı eşya için ise 0,75 ABD doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. ومع ذلك،, 21/12/2016 مؤرخ 29925 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2016/53) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin aynı oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 27/08/2008 مؤرخ 26980 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم:2008/29) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, ماليزيا, Endonezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 20/10/2017 مؤرخ 30216 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم:2017/21) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 مؤرخ 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (بلاغ رقم:2016/53) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 مؤرخ 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (بلاغ رقم:2008/29) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 مؤرخ 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (بلاغ رقم:2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 GTİP’de yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) 4/5/2019 مؤرخ 30764 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم:2019/16) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Hindistan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(6) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. مثل. tarafından ÇHC, أندونيسيا, ماليزيا, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tayland ve Hindistan menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Güney Kore ve Makedonya üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(7) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular, قانون, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

مادة 6 - (1) TÜİK verileri üzerinde yapılan değerlendirmede, soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının 2016 yılında 148 milyon ABD Doları ve 35.227 ton, 2017 yılında 169 milyon ABD Doları ve 31.205 ton, 2018 yılında 146 milyon ABD Doları ve 24.440 ton, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 63 milyon ABD Doları ve 10.986 ton seviyesinde olduğu; söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların ise 2016-2019 döneminde sırasıyla 4,20, 5,41, 5,97 و 5,75 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Güney Kore menşeli ithalat ise miktar bazında devamlı olarak artmış; 2016 yılında 3,7 milyon ABD Doları ve 402 ton, 2017 yılında 4,5 milyon ABD Doları ve 867 ton, 2018 yılında 4,4 milyon ABD Doları ve 1.104 ton ve 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3,1 milyon ABD Doları ve 1.157 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında Güney Kore’nin soruşturma konusu eşya ithalatında miktar bazında Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya’dan sonra dördüncü sıraya yerleştiği ve 2016 yılında % 1,1 olan ithalat payını 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %10,5’e yükselttiği görülmektedir.

(3) Güney Kore’den yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ait birim fiyatların yıllar içerisinde kayda değer ölçüde düştüğü görülmektedir. في هذا الصدد, 2016 yılı itibariyle 9,24 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşen ithalat birim fiyatları, 2018 yılı için 3,97 ABD Doları/Kg seviyesine gerilemiştir. 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi için ise söz konusu birim fiyatlar 2,69 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu eşyanın Makedonya menşeli ithalatı incelendiğinde; söz konusu ithalatın da son yıllarda artış gösterdiği ve 2016 yılında Makedonya’dan bahis konusu eşya ithalatı yapılmazken, 2017 yılında 184 Bin ABD Doları ve 68 ton, 2018 yılında 152 Bin ABD Doları ve 110 ton ve 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 98 Bin ABD Doları ve 42 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Makedonya’nın soruşturma konusu eşya ithalatında miktar bazında ithalat payının % 0,4 olduğu görülmektedir.

(5) Makedonya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ait birim fiyatların oldukça düşük olduğu; 2017 yılı itibariyle 2,68 ABD Doları/Kg seviyesinden 2018 yılı için 1,38 ABD Doları/Kg seviyesine düştüğü, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 2,33 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

القرارات والإجراءات

مادة 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", 8302.50.00.00.00 GTİP’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, اللائحة 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) تحقيق, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

مادة 8 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiler yer almaktadır. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) يتم التواصل الكتابي والشفهي بشأن التحقيق باللغة التركية.. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, بلجيكي, görüş ve talep dikkate alınmaz.

المدة الزمنية

مادة 9 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 لأيام. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, جمعيات المستهلكين, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

لا تعاون

مادة 10 - (1) اللائحة 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

مادة 11 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

مادة 12 - (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. وزارة التجارة

المديرية العامة للالواردات

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

عنوان: سوجوتوزو ماه. 2176. كثير. لا:63 كانكايا / أنقرة

الهاتف: +90 312 204 95 88, الفاكس: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) التحقيق "الشركات المقيمة في تركيا, أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا معنية من المؤسسات والمنظمات ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya e-posta adresine gönderir.

عنوان REM: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) في التحقيق ، الشركة المقيمة في الخارج, أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا معنية من المؤسسات والمنظمات ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

تاريخ بدء التحقيق

مادة 13 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 14 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]