[ad_1]

بيان : ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP leri altında sınıflandırılan polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. و Tic. مثل., CNC Ambalaj San. و Tic. مثل. ve RAD Tekstil San. تيك. مثل. tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin yapılan ve yerli üreticiler Ünal Sentetik Dokuma San. و Tic. مثل. ve Naksan Plastik ve Enerji San. و Tic. مثل. tarafından desteklenen başvuruya istinaden, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: Ticaret Bakanlığını,

ب) ÇHC: جمهورية الصين الشعبية,

ج) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

ç) GTIP: موقف إحصاءات التعرفة الجمركية,

د) İlgili taraf: لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

ه) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

F) NGGS: تحقيق المراجعة النهائية,

ز) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

ğ) فيتنام: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ح) اللائحة: 30/10/1999 مؤرخ 23861 لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم

يعبر.

Soruşturma konusu ürün

مادة 4 - (1) Soruşturma konusu ürün 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”dır.

(2) GTIPs المذكورة, يتم تقديمها لأغراض إعلامية فقط وليست ملزمة.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

الطبيعة التمثيلية للتطبيق

مادة 5 - (1) من الأدلة المقدمة في مرحلة التطبيق, تنظيم الشركات المتقدمة 18 لؤلؤة و 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

المقياس الحالي

مادة 6 - (1) 15/11/2008 مؤرخ 27055 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (2008/33) çerçevesinde ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak 1,06 ABD Doları/Kg ve 1,16 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 25/12/2012 مؤرخ 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2008/33)"تعديل البيان (بلاغ رقم: 2012/28) uyarınca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilerek, mevcut önlem 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) 14/11/2013 مؤرخ 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2013/22) ile başlatılan birinci NGGS, 11/11/2014 مؤرخ 29172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2014/39) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, ÇHC ve Vietnam menşeli mevcut önlem, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

السبب

مادة 7 - (1) اللائحة 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/1/2019 مؤرخ 30660 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2019/8) تم الإعلان عن سحب الإجراء الحالي وأن المنتجين المحليين للمنتج المعني يمكنهم طلب فتح NGGS مع تطبيق مدعوم بأدلة كافية خلال الفترة المنصوص عليها في التشريع..

(2) Mezkur ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, önleme tabi GTİP’lerden 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri için dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTİP’ler için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

القرارات والإجراءات

مادة 8 - (1) نتيجة الفحص; معلومات كافية لفتح NGGS, كما يفهم أن هناك مستندات وأدلة, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 تقرر فتح NGGS في إطار المقال ال..

تقييم اقتصاد السوق

مادة 9 - (1) ÇHC ve Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 أن شروط اقتصاد السوق صالحة في إطار المعايير الواردة في المقال. 12 عند تحديد القيمة العادية لهذا المنتج أو المنتجين ، إذا ثبت ذلك بأدلة كافية خلال المدد المحددة في المادة 5 مادة اللؤلؤ, خلاف ذلك اللائحة 7 تطبق أحكام المادة ن.. اللائحة 7 اسم المادة في تطبيق الأحكام كسابقة للبلدان الأخرى التي تنفذ اقتصاد السوق ومن المتوقع أن يتم انتخاب الدولة تركيا.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

مادة 10 - (1) اللائحة 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. لكن, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) بعد التحقيق, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) في الإخطار, إشعار فتح التحقيق, ملخص غير سري للتطبيق ومعلومات حول الوصول إلى الاستبيانات.

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

السلطة المختصة, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

مادة 11 - (1) تحقيق, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. وزارة التجارة

المديرية العامة للالواردات

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

عنوان: سوجوتوزو ماه. 2176. كثير. لا:63 كانكايا / أنقرة

E-posta: damping@ticaret.gov.tr

الهاتف: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) التحقيق "الشركات المقيمة في تركيا, kurum ve kuruluşlar”, يرسلون إجاباتهم على الاستبيانات والآراء الرسمية من عناوين REP الخاصة بهم إلى عنوان REM الخاص بالوزارة أدناه..

عنوان REM: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) في التحقيق ، الشركة المقيمة في الخارج, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) يتم التواصل الكتابي والشفهي بشأن التحقيق باللغة التركية.. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, بلجيكي, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) الإجابات المقدمة على الاستبيان من قبل الأطراف المعنية, المعلومات الأخرى المقدمة حول التحقيق, بلجيكي, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. اسم ولقب الأطراف ذات الصلة في العروض التقديمية المكتوبة, معلومات العنوان, عنوان بريد الكتروني, هاتف, يتم تحديد أرقام الفاكس. "الشركات المقيمة في تركيا, يتم تحديد عناوين REM الخاصة بهم أيضًا في العروض التقديمية المكتوبة من قبل أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا ذات صلة من المؤسسات والمنظمات..

(6) الأطراف المعنية, معلومات أخرى تعتبر ذات صلة بالتحقيق ، بخلاف المعلومات المطلوبة في الاستبيان, الوثائق والآراء, مكتوبة إلى المديرية العامة مع الأدلة الداعمة 12 التقديم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المقال..

(7) أثناء التحقيق 22 جميع أنواع المعلومات المقدمة وفق الفقرة الثانية من المادة ن بشرط السرية, يتم تقديم ملخص غير مصنف للوثيقة والرأي. ملخص غير سري, أن تكون بالتفصيل للسماح بفهم معقول للمعلومات الأساسية. الأطراف المعنية, قد تشير إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه المعلومات في حالات استثنائية.. في مثل هذه الحالات الاستثنائية, يجب ذكر أسباب عدم إمكانية تلخيص المعلومات..

المدة الزمنية

مادة 12 - (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, بما في ذلك الوقت البريدي من تاريخ الإخطار بفتح التحقيق 37 لأيام.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

لا تعاون

مادة 13 - (1) اللائحة 26 ضمن أحكام المادة n., في حالة فشل أحد الأطراف ذات الصلة في تقديم المعلومات والوثائق اللازمة في غضون الوقت المحدد وبالصيغة المطلوبة ، أو رفض الوصول إلى هذه المعلومات والمستندات ، أو إذا كان مفهوماً أنهم منعوا التحقيق ، أو إذا قدموا معلومات خاطئة أو مضللة ، يعتبر الطرف المذكور غير متعاون.. في مثل هذه الحالات ، قرارات مؤقتة أو نهائية في نطاق التحقيق, سلبا أو إيجابا, وفقا للبيانات المتاحة.

(2) إذا لم تتعاون الأطراف المعنية أو لم تتعاون جزئيًا ، فقد تكون نتيجة التحقيق أقل فائدة للطرف المعني مقارنة بالتعاون..

تنفيذ مقياس ميري

مادة 14 - (1) اللائحة 35 inci maddesi uyarınca meri önlemlerden soruşturma konusu olanlar, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma kapsamı GTİP’ler dışında kalan ürünlere yönelik önlemler yürürlük süresi sonunda kalkar.

تاريخ بدء التحقيق

مادة 15 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 16 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]