[ad_1]

بيان : Malezya menşeli 4007.00 GTP i altında sınıflandırılan Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, yerli üreticiler ELPA Elastiki İplikler San. ve İhr. مثل. ile Şahin Lateks San. و Tic. مثل. tarafından, Malezya menşeli “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik yapılan başvuruya istinaden, 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: Ticaret Bakanlığını,

ب) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

ج) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) İlgili taraf: لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

د) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ه) NGGS: تحقيق المراجعة النهائية,

F) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

ز) اللائحة: 30/10/1999 مؤرخ 23861 لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم

يعبر.

Soruşturma konusu ürün

مادة 4 - (1) Soruşturma konusu ürün 4007.00 GTP’si altında yer alan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplikler) dir.

(2) Bahse konu GTP, يتم تقديمها لأغراض إعلامية فقط وليست ملزمة.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

الطبيعة التمثيلية للتطبيق

مادة 5 - (1) من الأدلة المقدمة في مرحلة التطبيق, تنظيم الشركات المتقدمة 18 لؤلؤة و 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

المقياس الحالي

مادة 6 - (1) 29/1/2004 مؤرخ 25361 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2004/1) çerçevesinde Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak %11,6 ile %16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 17/6/2014 مؤرخ 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2014/17) ile başlatılan son NGGS, 13/6/2015 مؤرخ 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2015/22) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, Malezya menşeli mevcut önlem, 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

السبب

مادة 7 - (1) اللائحة 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 28/8/2019 مؤرخ 30872 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2019/27) تم الإعلان عن سحب الإجراء الحالي وأن المنتجين المحليين للمنتج المعني يمكنهم طلب فتح NGGS مع تطبيق مدعوم بأدلة كافية خلال الفترة المنصوص عليها في التشريع..

(2) Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, 4007.00 GTP’si için dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTP için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

القرارات والإجراءات

مادة 8 - (1) نتيجة الفحص; معلومات كافية لفتح NGGS, كما يفهم أن هناك مستندات وأدلة, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 تقرر فتح NGGS في إطار المقال ال..

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

مادة 9 - (1) اللائحة 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. لكن, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) بعد التحقيق, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) في الإخطار, إشعار فتح التحقيق, ملخص غير سري للتطبيق ومعلومات حول الوصول إلى الاستبيانات.

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

السلطة المختصة, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

مادة 10 - (1) تحقيق, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. وزارة التجارة

المديرية العامة للالواردات

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

عنوان: سوجوتوزو ماه. 2176. كثير. لا: 63 كانكايا / أنقرة

E-posta: damping@ticaret.gov.tr

الهاتف: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) التحقيق "الشركات المقيمة في تركيا, kurum ve kuruluşlar”, يرسلون إجاباتهم على الاستبيانات والآراء الرسمية من عناوين REP الخاصة بهم إلى عنوان REM الخاص بالوزارة أدناه..

عنوان REM: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) في التحقيق ، الشركة المقيمة في الخارج, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) يتم التواصل الكتابي والشفهي بشأن التحقيق باللغة التركية.. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, بلجيكي, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) الإجابات المقدمة على الاستبيان من قبل الأطراف المعنية, المعلومات الأخرى المقدمة حول التحقيق, بلجيكي, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. اسم ولقب الأطراف ذات الصلة في العروض التقديمية المكتوبة, معلومات العنوان, عنوان بريد الكتروني, هاتف, يتم تحديد أرقام الفاكس. "الشركات المقيمة في تركيا, يتم تحديد عناوين REM الخاصة بهم أيضًا في العروض التقديمية المكتوبة من قبل أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا ذات صلة من المؤسسات والمنظمات..

(6) الأطراف المعنية, معلومات أخرى تعتبر ذات صلة بالتحقيق ، بخلاف المعلومات المطلوبة في الاستبيان, الوثائق والآراء, مكتوبة إلى المديرية العامة مع الأدلة الداعمة 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) أثناء التحقيق 22 جميع أنواع المعلومات المقدمة وفق الفقرة الثانية من المادة ن بشرط السرية, يتم تقديم ملخص غير مصنف للوثيقة والرأي. ملخص غير سري, أن تكون بالتفصيل للسماح بفهم معقول للمعلومات الأساسية. الأطراف المعنية, قد تشير إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه المعلومات في حالات استثنائية.. في مثل هذه الحالات الاستثنائية, يجب ذكر أسباب عدم إمكانية تلخيص المعلومات..

المدة الزمنية

مادة 11 - (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, بما في ذلك الوقت البريدي من تاريخ الإخطار بفتح التحقيق 37 لأيام.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

لا تعاون

مادة 12 - (1) اللائحة 26 ضمن أحكام المادة n., في حالة فشل أحد الأطراف ذات الصلة في تقديم المعلومات والوثائق اللازمة في غضون الوقت المحدد وبالصيغة المطلوبة ، أو رفض الوصول إلى هذه المعلومات والمستندات ، أو إذا كان مفهوماً أنهم منعوا التحقيق ، أو إذا قدموا معلومات خاطئة أو مضللة ، يعتبر الطرف المذكور غير متعاون.. في مثل هذه الحالات ، قرارات مؤقتة أو نهائية في نطاق التحقيق, سلبا أو إيجابا, وفقا للبيانات المتاحة.

(2) إذا لم تتعاون الأطراف المعنية أو لم تتعاون جزئيًا ، فقد تكون نتيجة التحقيق أقل فائدة للطرف المعني مقارنة بالتعاون..

تنفيذ مقياس ميري

مادة 13 - (1) اللائحة 35 inci maddesi uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

تاريخ بدء التحقيق

مادة 14 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 15 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]