5 يوليو 2017 Tarihli ve 30115 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (لا: 2017/15)